AP1500
- atest antywłamaniowy IMP i Centralnego Laboratorim Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie klasy „B” (4)
- zabezpieczenia: przeciwwyrwaniowe, przed otwarciem metodami manipulacyjnymi, przed przewierceniem i przed otwarciem metodą młoteczkowania
- atest przeciwpożarowy T90 według Önorm B3850 oraz T30 według EN1634-1
- 5 zastawek

AP2000
- atest antywłamaniowy IMP i Centralnego Laboratorim Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie klasy „C” (6)
- zabezpieczenia: przeciwwyrwaniowe, przed otwarciem metodami manipulacyjnymi, przed przewierceniem i przed otwarciem metodą młoteczkowania
- możliwość zastosowania dodatkowych elementów blokujących zwiększających liczbę kombinacji ( SE)
- atest przeciwpożarowy T90 według Önorm B3850 oraz T30 według EN1634-1
- 6 zastawek

 

ANS2
- atest antywłamaniowy IMP i Centralnego Laboratorim Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie klasy „C” (6)
- zabezpieczenia: przeciwwyrwaniowe, przed otwarciem metodami manipulacyjnymi, przed przewierceniem i przed otwarciem metodą młoteczkowania
- możliwość zastosowania dodatkowych elementów blokujących zwiększających liczbę kombinacji ( SE)
- atest przeciwpożarowy T90 według Önorm B3850 oraz T30 według EN1634-1
- ochrona patentowa od 2014 roku (patenty europejskie i światowe)
- w bębenek wkładki wbudowany jest specjalny, wykonany z węglików spiekanych, profilowany ogranicznik. Dla otwarcia wkładki wymagane jest użycie odpowiedniego, specjalnie ukształtowanego klucza (jego części oporowej). Ogranicznik zabezpiecza również dodatkowo wkładkę przed przewierceniem.
- 6 zastawek

pExtra
- atest antywłamaniowy IMP i Centralnego Laboratorim Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie klasy „C” (6)
- zabezpieczenia: przeciwwyrwaniowe, przed otwarciem metodami manipulacyjnymi, przed przewierceniem i przed otwarciem metodą młoteczkowania
- możliwość zastosowania dodatkowych elementów blokujących zwiększających liczbę kombinacji ( SE)
- atest przeciwpożarowy T90 według Önorm B3850 oraz T30 według EN1634-1
-ochrona patentowa do 2022roku ( patenty europejskie i światowe)
-specjalny, opatentowany klucz posiada unikalny – „kątowy profil wzdłużny”. Aktywna zastawka kontrolna sprawdza zgodność profilu klucza. W przypadku klucza podrionionego uniemożliwa otwarcie zamka.
- 6 zastawek

 

ExperT
- atest antywłamaniowy IMP i Centralnego Laboratorim Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie klasy „C” (6)
- zabezpieczenia: przeciwwyrwaniowe, przed otwarciem metodami manipulacyjnymi, przed przewierceniem i przed otwarciem metodą młoteczkowania
- atest przeciwpożarowy T90 według Önorm B3850 oraz T30 według EN1634-1
- ochrona patentowa do 2021 roku (patenty europejskie i światowe)
- zastosowany system 22 promieniście ułożonych , hartowanych zastawek blokujących pozwala na budowanie najbardziej rozbudowanych systemów master key

Adres:  ul. A. H. Pustowójtówny 8, 20-706 Lublin

E-Mail: polak.tz@gmail.com

Tel/Fax:  +81 525 86 08,  +48 602 705 529

Pon-Pt: 9.00-17.00,
Sob: 9:00-12:00